Sjung till Jesus Text & Music: Fernando Ortega, Rich Nibble
Key: G (orig D), Time Signature: 4/4 ©[Intro]

[Vers]
Kom och se detta mysterium,
skapelsens Herre hängd på ett kors
Kungars kung offrar sitt dyra blod
Tyngd utav ångest smarta och kval

[Ref]
Sjung till Jesus han tog vår skam
Tog all vår synd på sig Han har befriat oss
Sjung till Jesus ära Hans namn
sjung om Hans trofasthet han gav sitt
liv och dog för oss

[Vers 2]
Kom du svage här får du vila ut
Kom du som sörjer han ger dig tröst
Kristus dog uppstod till himmelen
Ger av sin nåd ger av sitt liv

[Ref 2]
Sjung till Jesus konungars Kung
Nu och för evigt Han som är himlens Konung
Sjung till Jesus vi är hans barn
Nu och för evigt Sjung om den
kärlek Gud oss ger